Přihlášení

Vstup pro návštevy

Vítejte na stránkách E-learningu společnosti MR 3, s.r.o.

Školení v prostředí webového prohlížeče

Školení i jeho administrace probíhá prostřednictvím webového rozhraní a celý systém je provozován z našich serverů. Není tedy potřeba nic instalovat a školen může být každý zaměstnanec, který má přístup k internetu.

Do týdne můžete začít školit

Nechte si předložit naši nabídku a máte-li k dispozici všechnu zákonnou dokumentaci k požární ochraně a bezpečnosti práce, nic nebrání okamžitému nasazení přizpůsobených kurzů a importování zaměstnanců do systému.

Vše Vám připravíme

V rámci počátečního servisu zřídíme všechny účty, přidělíme kurzy a předáme Vám systém se všemi potřebnými daty, který je připraven začít školit na jedno kliknutí.

Hlavní výhody eLearningu

Úspory nákladů

Systém eLearning.mr3.cz je prokazatelně nejméně nákladnou formou povinného školení zaměstnanců.

Přehledy, statistiky a výstupy

Společnost má vždy aktuální přehled o počtu a úspěšnosti školených zaměstnanců, absolvovaných a nedokončených kurzech včetně možnosti exportu těchto dat do Excelu.

Automatizace a hromadná správa

Správa školení je plně automatizovaná, systém sám dohlíží na absolvování kurzů, hlídá platnost certifikátů a informuje o případných problémech. Systém obsahuje funkce pro hromadnou správu zaměstnanců, podporuje hromadný import dat a je připravený i na extrémní zátěže.

Prokazatelnost

V případě prokazování absolvovaného školení vůči institucím lze ze systému snadno doložit certifikáty i obsah kurzu, způsob proškolení a další potřebné údaje.

Přizpůsobení

Obsah kurzů je přizpůsoben specifikům a rizikům na daném pracovišti. Webové rozhraní zobrazuje hlavičku s logem zaměstnavatele. Systém lze využít i pro vlastní firemní kurzy.

Icons made by Flat Icons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY